کرونا و کسب و کار ها

روز به روز شاهد افزایش مبتلایان به کرونا در جهان هستیم و متاسفانه کشور جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیزم ایران هم از این قضیه متثنا نیستند.

این روز ها اکثر مردم در قرنطینه هستند و اماکن تجاری با چالش های جدیدی رو به رو شده اند که در ادامه ای این مطلب میخواهیم به این موضوع بپردازیم.