فیشینگ و دزدی های اینترنتی

روزانه صدها نفر قربانی فیشینگ می شوند و اطلاعات شخصی و رمز های عبور و اطلاعات کارت ها و حساب های بانکی آنها به دست هکر ها سپرده میشود.

در این مقاله میخوانیم:

- فیشینگ چیست؟

- روش های فیشینگ

- آموزش تشخیص درگاه های پرداخت اصلی و تقلبی