تا چند ماهگی به کودک شیر بدهیم

در چه سنی کودک را از شیر جدا کنیم؟ نوزاد تا چند ماهگی باید شیر بخوره؟ چجوری کودک رو از شیر جدا کنیم؟

دقیق نمیشه گفت برای جدا کردن کودک از شیر چه زمانی مناسبه چون بستگی به میزان رشد ، اخلاقیات و نیاز کودک داره

ولی در ادامه این مطلب سعی میکنیم بهتون کمک کنیم تا بهترین زمان رو برای جدا کردن کودک از شیر رو بفهمید!